توضیح در مورد نرم افزار Matlab:

Matrix Laboratoryمخفف واژه ی Matlab می باشد.

این نرم افزار یک زبان برنامه نویسی و یک محیط کاربردی برای انجام تمامی محاسبات ریاضی و عددی می باشد .نرم افزار MATLAB امکانات زیادی از قبیل عملیات محاسباتی ماتریس ها پیاده سازی الگوریتم ها امکان ایجاد رابط کاربری و تعامل با

زبان هایی از جمله ++C ,Verilog و VHDL و FPGA را دارد.

گستردگی کاربرد جعبه افزارهای عمومی و تخصصی و جامعیت ابزار های موجود در این نرم افزار ،متلب را به یک غول برنامه نویسی تبدیل کرده است به طوری که تمامی مهندسان و کارشناسان بسیاری از رشته ها از جمله هوا فضا ، بیولوژی ، ریاضی مخابرات،الکترونیک،کنترل،اقتصاد،مدیریت،پردازش تصویر،پردازش سیگنال،پردازش گفتار،پردازش ویدئو،تشخیص و ردیابی رادار را ملزم به یادگیری این محیط برنامه نویسی کرده است.

ویژگی های دوره های تخصصی آموزش متلب Matlab در آموزشگاه پیشکسوتان:

این دوره ها با رویکردی پروژه محور برگزار می شود.
هدف از برگزاری این دور ها رساندن دانشجویان به تسلط کافی در متلب است.
مدرسان برگزار کننده ی این دوره از مجرب ترین اساتید در این حوزه می باشند.
دانشجویان شرکت کننده در این دوره قادر به انجام تمامی پروژه های درسی و دانشگاهی خود می باشند.
دانشجویان در پایان دوره مدرک بین المللی سازمان آموزش فنی و حرفه ای را دریافت می کنند.
سرفصل های درسی آموزش متلب Matlab در پیشکسوتان:

آشنایی با نرم افزار متلب و محیط کار آن-1
2-تعریف ماتریس ها در متلب
قواعد اندیس گذاری در متلب-3
برای محاسبه مجموع عناصر ماتریس sum-تابع 4
- پراتورهای مقایسه5
انواع داده ها در متلب-6
داده های منطقی و عملگرهای منطقی در متلب-7
انواع داده های عددی در متلب-8
داده های رشته ای در متلب و توابع مربوط به آنها-9
اعداد مختلط در متلب-10
آرایه های سلولی-11
ساختارها در متلب-12
دستورات مربوط به انشعاب و تصمیم گیری (Switch و If)-13
حلقه های تکرار (While و For)-14
مفهوم اختصاص حافظه و اهمیت آن در افزایش سرعت برنامه های متلب-15
پیاده سازی چند برنامه پایه در متلب-16
تعریف تابع در متلب-17
کاربرد توابع در پیاده سازی برنامه ها-18
پیاده سازی توابع با پارامترهای ورودی اختیاری-19
آشنایی با توابع گرافیکی پایه در متلب-20
Plot نمایش و ترسیم انواع نمودارها-21
Subplot ترسیم نمودار در یک صفحه-22
استخراج نمودارهای ترسیم شده از متلب و استفاده از آنها در متن گزارش های علمی-23
24-تنظیمات مربوط به نمودارها
معرفی تابع Bar ترسیم نمودارهای میله ای-25
تابع Area ترسیم نمودارهای سطح زیر منحنی-26
Stairs ترسیم نمودارهای پله ای-27
Stem ترسیم نمودارهای میله ای-28
تغییر مقیاس محورهای مختصات به مقیاس لگاریتمی-29
مقدمه ای بر مفهوم Handle ها در گرافیک متلب-30
استفاده از الگوهای رنگی Color Map-31
ترسیم فراوانی داده های آماری Pie و Pie3-32
ترسیم هیستوگرام Hist و Histfit-33
ترسیم نمودارهای سه بعدی-34
نمایش داده های سه بعدی به صورت سطح با استفاده از تابع Surf و Mesh-35
ترسیم کانتور به صورت دو بعدی و سه بعدی-36
ترسیم آسان توابع و معادلات دو بعدی EZ Plot-37
ترسیم آسان توابع و معادلات سه بعدی EZ Surf-38

Call Now Buttonجهت دریافت مشاوره کلیک کن!