آموزش طراحی لباس - پیشکسوتان

توضیح در مورد نرم افزار Matlab:

Matrix Laboratoryمخفف واژه ی Matlab می باشد.

این نرم افزار یک زبان برنامه نویسی و یک محیط کاربردی برای انجام تمامی محاسبات ریاضی و عددی می باشد .نرم افزار MATLAB امکانات زیادی از قبیل عملیات محاسباتی ماتریس ها پیاده سازی الگوریتم ها امکان ایجاد رابط کاربری و تعامل با زبان هایی از جمله ++C ,Verilog و VHDL و FPGA را دارد.

گستردگی کاربرد جعبه افزارهای عمومی و تخصصی و جامعیت ابزار های موجود در این نرم افزار ،متلب را به یک غول برنامه نویسی تبدیل کرده است به طوری که تمامی مهندسان و کارشناسان بسیاری از رشته ها از جمله هوا فضا، بیولوژی، ریاضی، مخابرات، الکترونیک، کنترل، اقتصاد، مدیریت، پردازش تصویر، پردازش سیگنال، پردازش گفتار، پردازش ویدئو، تشخیص و ردیابی رادار را ملزم به یادگیری این محیط برنامه نویسی کرده است.

ویژگی های دوره های تخصصی آموزش متلب Matlab در آموزشگاه پیشکسوتان:

این دوره ها با رویکردی پروژه محور برگزار می شود.
هدف از برگزاری این دور ها رساندن دانشجویان به تسلط کافی در متلب است.
مدرسان برگزار کننده ی این دوره از مجرب ترین اساتید در این حوزه می باشند.
دانشجویان شرکت کننده در این دوره قادر به انجام تمامی پروژه های درسی و دانشگاهی خود می باشند.
دانشجویان در پایان دوره مدرک بین المللی سازمان آموزش فنی و حرفه ای را دریافت می کنند.

 • پیاده سازی توابع با پارامترهای ورودی اختیاری
 • آشنایی با توابع گرافیکی پایه در متلب
 • Plot نمایش و ترسیم انواع نمودارها
 • Subplot ترسیم نمودار در یک صفحه
 • استخراج نمودارهای ترسیم شده از متلب و استفاده از آنها در متن گزارش های علمی
 • تنظیمات مربوط به نمودارها
 • معرفی تابع Bar ترسیم نمودارهای میله ای
 • تابع Area ترسیم نمودارهای سطح زیر منحنی
 • Stairs ترسیم نمودارهای پله ای
 • Stem ترسیم نمودارهای میله ای
 • تغییر مقیاس محورهای مختصات به مقیاس لگاریتمی
 • مقدمه ای بر مفهوم Handle ها در گرافیک متلب
 • استفاده از الگوهای رنگی Color Map
 • ترسیم فراوانی داده های آماری Pie و Pie3
 • ترسیم هیستوگرام Hist و Histfit
 • ترسیم نمودارهای سه بعدی
 • نمایش داده های سه بعدی به صورت سطح با استفاده از تابع Surf و Mesh
 • ترسیم کانتور به صورت دو بعدی و سه بعدی
 • ترسیم آسان توابع و معادلات دو بعدی EZ Plot
 • ترسیم آسان توابع و معادلات سه بعدی EZ Surf

سرفصل های درسی آموزش متلب Matlab در پیشکسوتان:

 • آشنایی با نرم افزار متلب و محیط کار آن
 • تعریف ماتریس ها در متلب
 • قواعد اندیس گذاری در متلب
 • برای محاسبه مجموع عناصر ماتریس sum تابع
 • پراتورهای مقایسه
 • انواع داده ها در متلب
 • داده های منطقی و عملگرهای منطقی در متلب
 • انواع داده های عددی در متلب
 • داده های رشته ای در متلب و توابع مربوط به آنها
 • اعداد مختلط در متلب
 • آرایه های سلولی
 • ساختارها در متلب
 • دستورات مربوط به انشعاب و تصمیم گیری (Switch و If)
 • حلقه های تکرار (While و For)
 • مفهوم اختصاص حافظه و اهمیت آن در افزایش سرعت برنامه های متلب
 • پیاده سازی چند برنامه پایه در متلب
 • تعریف تابع در متلب
 • کاربرد توابع در پیاده سازی برنامه ها