اطلاعات چشم انداز درآمد و شغل با آموزش طراحی لباس

دفتر آمار کار (BLS) داده های خاصی را برای طراحان لباس در اختیار ندارد، اما گزارشی ارائه داده است که پیش¬ بینی می کند طراحان از انواع و سطوح مختلف آموزش طراحی لباس، شاهد رشد 3 درصدی شغلی از سال 2014 تا 2024 خواهند بود…

[button title=”ادامه مقاله” link=”https://www.pishkesvatan.org/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3/” target=”_blank” align=”” icon=”” icon_position=”” color=”red” font_color=”black” size=”3″ full_width=”” class=”” download=”” rel=”” onclick=””]

آموزش طراحی لباس – مدرس نیلوفر قربانی – آموزشگاه پیشکسوتان

مکز آمزش طراحی لباس - آموزشگاه پیشکسوتان - مدرس نیلوفر قربانی
نیلوفر قربانی - مربی - آموزش طراحی لباس

آموزش طراحی لباس – مدرس نیلوفر قربانی – آموزشگاه پیشکسوتان

نیلوفر قربانی - نمونه کار - آموزشگاه پیشکسوتان

آموزش طراحی لباس – مدرس نیلوفر قربانی – آموزشگاه پیشکسوتان

نیلوفر قربانی - مدر آموزشگاه پیشکسوتان - آموزش طراحی لباس
آموزشگاه پیشکسوتان - نیلوفر قربانی - مدرس آموزش طراحی لباس
نیلوفر قربانی - نمونه کار - مدرس آموزش طراحی لباس - آموزشگاه پیشکسوتان

آموزش طراحی لباس – مدرس نیلوفر قربانی – آموزشگاه پیشکسوتان

نیلوفر قربانی - مدرس آموزشگاه پیشکسوتان