استاد نیلوفر قربانی

اطلاعات چشم انداز درآمد و شغل با آموزش طراحی لباس

دفتر آمار کار (BLS) داده های خاصی را برای طراحان لباس در اختیار ندارد، اما گزارشی ارائه داده است که پیش¬ بینی می کند طراحان از انواع و سطوح مختلف آموزش طراحی لباس، شاهد رشد 3 درصدی شغلی از سال 2014 تا 2024 خواهند بود…

ادامه مقاله

آموزش طراحی لباس – مدرس نیلوفر قربانی – آموزشگاه پیشکسوتان

مکز آمزش طراحی لباس - آموزشگاه پیشکسوتان - مدرس نیلوفر قربانی
نیلوفر قربانی - مربی - آموزش طراحی لباس

آموزش طراحی لباس – مدرس نیلوفر قربانی – آموزشگاه پیشکسوتان

نیلوفر قربانی - نمونه کار - آموزشگاه پیشکسوتان

آموزش طراحی لباس – مدرس نیلوفر قربانی – آموزشگاه پیشکسوتان

نیلوفر قربانی - مدر آموزشگاه پیشکسوتان - آموزش طراحی لباس
آموزشگاه پیشکسوتان - نیلوفر قربانی - مدرس آموزش طراحی لباس
نیلوفر قربانی - نمونه کار - مدرس آموزش طراحی لباس - آموزشگاه پیشکسوتان

آموزش طراحی لباس – مدرس نیلوفر قربانی – آموزشگاه پیشکسوتان

نیلوفر قربانی - مدرس آموزشگاه پیشکسوتان
Call Now Buttonجهت دریافت مشاوره کلیک کن!